Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
551735484885400717935343000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
147215052832188334533042232571311890308332161721
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
35615868719192304856199290990916997571691
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000001231491256931382
 1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto
  Wyświetleń: 11783
 2. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 000 zł netto
  Wyświetleń: 10908
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4949
 4. Zamówienia publiczne - sektorowe
  Wyświetleń: 3711
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3647
 6. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3117
 7. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2953
 8. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2585
 9. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2562
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2553
 11. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2461
 12. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2339
 13. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2311
 14. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 2310
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2247
 16. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2064
 17. Regulamin udzielania zamówień sektorowych
  Wyświetleń: 2044
 18. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1481
 19. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót w ramach projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1467
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1297
 21. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1277
 22. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1002
 23. Informacja o unieważnieniu postępowania na Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 969
 24. Drugie zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 962
 25. Trzecie zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 941
 26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót w ramach projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 934
 27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 918
 28. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - II etap
  Wyświetleń: 459
 29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku - II etap
  Wyświetleń: 326
Wersja XML