Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dział gospodarki mieszkaniowej

Gospodarka odpadami

W ramach postępowania ogłoszonego przez gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych działalność w tym zakresie prowadzi firma „NAPRZÓD” Spółka z o.o. Rydułtowy. 

Utrzymanie zieleni, ulic i placów

W ramach zakładu oczyszczania miasta Spółka świadczy usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej, pasów zieleni na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych. Na co dzień pracownicy działu opiekują się:

Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych świadczy również usługi w zakresie administrowania wspólnotami, wykonywania remontów nieruchomości, remontu budynków komunalnych, montażu ogrodzeń placów zabaw i szkół na terenie gminy, remontów nawierzchni dróg, placów i chodników bieżącego utrzymania małej architektury, sprzątania przystanków w pasie dróg gminnych, obsługi imprez masowych organizowanych prze Gminę, montaż znaków drogowych wraz ze zmianami organizacji ruchu na drogach gminnych, brukowania placów i chodników, wymianę piasku w piaskownicach miejskich, bieżącej renowacji pomników i miejsc pamięci narodowej oraz montażu oświetlenia świątecznego na terenie miasta Głogówek.      

 

Wersja XML