Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku - II etap
  Data utworzenia: 08-03-2022 09:16
 2. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - II etap
  Data modyfikacji: 02-03-2022 14:18
 3. Regulamin udzielania zamówień sektorowych
  Data modyfikacji: 18-01-2022 22:57
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data utworzenia: 04-08-2021 08:24
 5. Trzecie zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data modyfikacji: 27-07-2021 23:54
 6. Drugie zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data modyfikacji: 16-07-2021 13:19
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania na Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data utworzenia: 16-06-2021 11:57
 8. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data utworzenia: 07-06-2021 14:52
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Data modyfikacji: 13-04-2021 13:51
 10. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Data modyfikacji: 12-04-2021 12:36
Wersja XML